ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Материална база

ОУ "Васил Левски" - с. Долни Луковит притежава много добра материална база за осъществяване на оптимален учебен процес. Училището разполага с локално отопление, има 13 класни стаи, ремонтирани и обзаведени с нови мебели, специализиран кабинет по биология и химия, два компютърни кабинети, два физкултурни салона, работилница по домашна техника и икономика.

 

На разположение на учениците и учителите е училищната библиотека, която разполага със справочна, техническа и художествена литература.

 

В двата двора на ОУ "Васил Левски" има открити спортни площадки и отлично поддържани зелени площи. Материално-техническата база се обновява и осъвременява непрекъснато, съгласно новите нормативни изисквания и повишените потребности в образователния процес.