ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Училищен екип

Искра Цветанова - Директор

Ана Димитрова - Старши начален учител - 2 клас

Таня Ангелова - Старши начален учител - 3 клас

Антония Ангелова - Начален учител - 4 клас

Татяна Лазарова - Старши начален учител - 1 клас

Мария Николова - Начален учител - ЦДО

Анна Спасова - Начален учител - ЦДО 

Мария Дечева - Старши начален учител с англ. език

Евгения Цанова - Старши учител БЕЛ

Цветанка Ниновска - Учител история, ФВС

Лиляна Добрева - Учител по ЧП, география, биология, химия и музика

Стоян Николов - Учител по математика, ИТ, физика и технологии и предприемачество

Калина Александрова - Образователен медиатор

Цветелина Начева - Счетоводител

Петя Тодорова - Касиер, домакин

Ивалина Маринова - Хигиенист

Веселка Николова - Хигиенист

Христо Атанасов - Работник поддръжка/огняр

Красимир Вачев - Работник поддръжка/огняр