ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Проект "Твоят час"

През уч. 2017/2018 година  ОУ "Васил Левски" работи по проект Твоят час. Сформираните групи са за извънкласни дейности по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения. Групите са:

1. Малките художници - 6 ученици

Работейки в областта на изкуството се има за цел да се подпомогнат учениците в разрешаването на вътрешните им противоречия и конфликти. Чрез положителни емоционални преживявания да се породят у децата чувства на увереност, решителност, оптимизъм, радост и да се формира естетическия й вкус от ранна възраст. 

2. Приложни и арт занимания - 10 ученици

Извършва се индивидуална и групова работа с учениците за запознаването им  с приложните изкуства и изграждане на усет към красивото. Развиване на творческото мислене. Създаване на собствени арт проекти в областта на приложните изкуства и тяхното реализиране чрез използване на различни техники. 

3. Спортувам, пея и танцувам - 10 ученици

Основните дейности на групата са свързани със създаване на желание за емоционално общуване с музиката, формиране и развитие на музикален слух, чувство за ритъм и такт. Да се развие любов към българския фолклор и култура. Да се запознаят учениците най-общо с българските традиции и обичай. Чрез игри и забавни дейности със спортна насоченост да се формира интерес, мотивация и потребност за системни занимания на физически упражнения, спорт и игри на открито.

4. Уча английски - 12 ученици

Курсът предвижда иновативност и креативност. Учениците ще усвоят лексика чрез интересни и вълнуващи за тях теми. Като се забавляват със своите умения и сръчности те ще експериментират, да описват създаденото.

5. Езиков свят - 8 ученици

Работата на групата е съсредоточена върху различаване на видовете текст- описание, повествование и разсъждение. Учениците работят върху спазването на книжовни езикови правила при устно и писмено общуване.   

6. Математика с разбиране - 6 ученици

Основните дейности на групата са насочени към преодоляване на пропуските на учениците в знанията и уменията при изучаване на задължителния учебен материал по математика в учебните часове.