ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

За родителите

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги.

2. Информация за видовете социални услуги.

3. Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

4. Анкета: организация на учебния процес в епидемиологична обстановка -  мнението на родителите.