ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Новини

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023 Г.   Заповед за определяне на дати за НВО за ІV и VІІ клас и график на дейности   Подаване на заявления за полагане на изпит от НВО по чужд език (по желание) в края на VІІ клас:  Подаването на заявления за полагане на изпит от НВО по чужд ...

Заповед №РД 09-1806/31.08.2021 г. на МОН за определяне на дати за провеждане на изпити за проверка на способностите за прием на ученици в VІІІ и в ХІ клас и за определяне на график на дейностите по прием за уч. 2022/2023 г.

Заповед №РД 09-1806/31.08.2021 г. на МОН за определяне на дати за провеждане на изпити за проверка на способностите за прием на ученици в VІІІ и в ХІ клас и за определяне на график на дейностите по прием за уч. 2022/2023 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022 Г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022 Г.

Съобщение за 22.11.2021 г.

Обучение в ОРЕС на 22.11.2021 г.

Съобщение присъствено обучение

Съобщение присъствено обучение

Съобщение за 15.11.2021 г.

Съобщение за 15.11.2021 г.

Съобщение- декларация тестване

Съобщение- декларация тестване

Съобщение

Съобщение

Кампания дни на медийната грамотност -2021 г.

Медиите, родителите и развитието на децата

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021 г.

Дати за провеждане на НВО в ІV и VІІ клас за 2021 г. и график дейности

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2020 г.

Дати за провеждане на НВО в ІV и VІІ клас за 2020 г. и график дейности

Обръщение към родителите

Обръщение към родителите

Обява

...