ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2019 г.

План на бюджета за 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017 г.

План на бюджета за 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 г.