ОУ Васил Левски

Основно училище в с. Долни Луковит

      ОУ "Васил Левски"-с. Долни Луковит е общинско училище и има дългогодишни традиции в обучението и възпитанието на учениците. Разположено е в две сгради от двете страни на главната улица на селото. 

      Сградите са масивни и основно реновирани. Достъп до сградите се осъществява със специален пропусквателен режим. Има денонощно наблюдение с камери - гаранция за спазването на реда и дисциплината в училище.     

       В учебното заведение се извършва прием и обучение на ученици от 1 до 7 клас. Училището подсигурява целодневно обучение на учениците от 1 до 4 клас.

       Учителския екип се състои от способни и квалифицирани учители с магистърска и бакалавърска степен, които се грижат учениците да усвояват необходимите знания за пълноценна реализация в живота, но също така да бъдат  отговорни и трудолюбиви хора.