ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

За ученика

Прикачени документи

График за класни и контролни за втория учебен срок на уч. 2021/2022 г.
Седмично разписание на учебните часове за втория учебен срок на уч. 2021/2022 г.
Седмично разписание на ЦОУД за втория учебен срок на уч. 2021/2022 г.
График на учителите за консултации на учениците за втория учебен срок на уч. 2021/2022 г.
График на учителите за консултации на учениците за първия учебен срок на уч. 2021/2022 г.
График за класни и контролни за първия учебен срок на уч. 2021/2022 г.
Седмично разписание на ЦОУД за първия учебен срок на уч. 2021/2022 г.
Седмично разписание на учебните часове за първия учебен срок на уч. 2021/2022 г.
Разписание на учебните часове за уч. 2021/2022 г.
Седмично разписание на ЦДО ІІІ-ІV кл. за втория учебен срок на уч. 2020/2021 г.
Седмично разписание на ЦДО І-ІІ кл. за втория учебен срок на уч. 2020/2021 г.
Седмично разписание на учебните часове за втория учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за класни и контролни за втория учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График на учителите за консултации на учениците за втория учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График на учителите за консултации на учениците за първия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
График за класни и контролни за първия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
Разписание на учебните часове
Седмично разписание на ЦОУД за първия учебен срок на уч. 2020/2021 г.
Седмично разписание на учебните часове за първия учебен срок на уч. 2020/2021 г.