ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Нормативни документи

1. Стратегия за развитие 

2. План за действие при критичен инцидент

3.План за сигурност при противодействие на тероризма