ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021 г.

 

Заповед за определяне на дати за НВО за ІV и VІІ клас и график на дейности

 

Подаване на заявления за полагане на изпит от НВО по чужд език (по желание) в края на VІІ клас: 

Подаването на заявления за полагане на изпит от НВО по чужд език  в  края на VІІ клас (подават се само от учениците, които желаят да се явят на този изпит) се извършва в срок от 15.02.2021 г. до 12.00 часа на 19.02.2021 година;

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език (английски език) в края на VII клас – може да изтеглите от ТУК.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя / настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището: ou_dlukovit@abv.bg