ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2020 г.

Заповед за определяне на дати за НВО за ІV и VІІ клас

Заповед за отмяна на обявените дати за провеждане на всички изпити от НВО в ІV клас и за провеждане на изпитите от НВО по чужд език в VІІ клас (по желание на ученика)

Заповед за промяна на дати за НВО в VІІ клас

Подаване на заявления за полагане на изпит от НВО по чужд език (по желание) в края на VІІ клас: 

Подаването на заявления за полагане на изпит от НВО по чужд език  в  края на VІІ клас (подават се само от учениците, които желаят да се явят на този изпит) се извършва в срок от 06.04.2020 г. до 15.00 часа на 10 април 2020 година;

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – може да изтеглите от ТУК.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя / настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището: vaviliana@abv.bg