ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Анкета за родители

Какви са навиците и нагласите в семейството по отношение на медиите, възможностите за общуване, забавление и учене онлайн? Съществува ли консенсус сред родителите за това какви са рисковете от ранното и всеобхватно навлизане на цифровите технологии и медии в живота на децата? Отговори на тези въпроси търсим от родители на деца в училищна възраст (1-12 клас).

Тази анкета се провежда от Асоциация Родители в партньорство с Коалиция за медийна грамотност в рамките на кампанията Дни на медийна грамотност 2021, която започна в Деня за безопасен интернет (9 февруари) и продължава до месец май.

Анкетата е достъпна на адрес: https://forms.gle/KSDm8DvpTfyfi1x58