ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

от 16.03.2020г. ( понеделник)
Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020 г.
Класните ръководители и учителите по предмети ще организират и координират начина на комуникация с учениците и с родителите за създаване на условия на непрекъснатост на обучението чрез преподаване и учене от разстояние по подходящ начин.